ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 – М) за І квартал

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) 
за І квартал  2024р
УстановаЗДО ясла-садок комбінованого типу №46за ЄДРПОУ 25675242
Територіям.Рівнеза КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форма господарюванняОрган місцевого самоврядуванняза КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету350Міністерство фінансів України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611010Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВКод рядкаЗатверджено на звітний рікЗалишок на початок звітного рокуПерераховано залишокОтримано залишокНадій-шло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числіусьогоу т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банківспрямовано на погашення заборгованості загального фондуусьогоу тому числі на рахунках в устано-вах банків
усьогоу тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1234567891011121315161415
Надходження коштів – усьогоХ0101 070 900,00197 983,48184 569,31ХХХХХХ113 442,18
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністюХ0201 070 900,00ХХХХ184 569,31ХХХХХХХХ
Від додаткової (господарської) діяльностіХ030ХХХХХХХХХХХХ
Від оренди майна бюджетних установХ040ХХХХХХХХХХХХ
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)Х050ХХХХ ХХХХХХХХ
ФінансуванняХ060ХХХХХХХХХХХХХ
Видатки –  усьогоХ0701 070 900,00ХХХХХ269 110,61ХХ
у тому числі:                
Поточні видатки20000801 070 900,00ХХХХХ269 110,61ХХ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100090ХХХХХХХ
Оплата праці2110100ХХХХХХХ
  Заробітна плата2111110 ХХХХХ ХХ
  Грошове  забезпечення військовослужбовців2112120ХХХХХХХ
Нарахування на оплату праці2120130 ХХХХХ ХХ
Використання товарів і послуг22001401 070 900,00ХХХХХ269 110,61ХХ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210150 ХХХХХХХ
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220160ХХХХХХХ
Продукти харчування22301701 070 900,00ХХХХХ269 110,61ХХ
Оплата послуг (крім комунальних)2240180 ХХХХХХХ
Видатки на відрядження2250190ХХХХХХХ
Видатки та заходи спеціального призначення2260200ХХХХХХХ
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270210ХХХХХХХ
  Оплата теплопостачання2271220 ХХХХХ ХХ
  Оплата водопостачання  та водовідведення2272230 ХХХХХ ХХ
  Оплата електроенергії2273240 ХХХХХ ХХ
  Оплата природного газу2274250ХХХХХХХ
  Оплата інших енергоносіїв2275260 ХХХХХХХ
  Оплата енергосервісу2276270ХХХХХХХ
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280280ХХХХХХХ
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281290ХХХХХХХ
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282300ХХХХХХХ
Обслуговування боргових зобов’язань2400310ХХХХХХХ
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410320ХХХХХХХ
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420330ХХХХХХХ
Поточні трансферти2600340ХХХХХХХ
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610350ХХХХХХХ
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620360ХХХХХХХ
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630370ХХХХХХХ
Соціальне забезпечення2700380ХХХХХХХ
Виплата пенсій і допомоги2710390ХХХХХХХ
Стипендії2720400ХХХХХХХ
Інші виплати населенню2730410ХХХХХХХ
Інші поточні видатки2800420ХХХХХХХ
Капітальні видатки3000430ХХХХХХХ
Придбання основного капіталу3100440ХХХХХХХ
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110450 ХХХХХХХ
Капітальне будівництво (придбання)3120460ХХХХХХХ
Капітальне будівництво (придбання) житла3121470ХХХХХХХ
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів3122480ХХХХХХХ
Капітальний ремонт3130490ХХХХХХХ
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131500ХХХХХХХ
  Капітальний ремонт інших об’єктів3132510ХХХХХХХ
Реконструкція  та  реставрація3140520ХХХХХХХ
  Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141530ХХХХХХХ
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів3142540ХХХХХХХ
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143550ХХХХХХХ
Створення державних запасів і резервів3150560ХХХХХХХ
Придбання землі  та нематеріальних активів3160570ХХХХХХХ
Капітальні трансферти3200580ХХХХХХХ
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210590ХХХХХХХ
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220600ХХХХХХХ
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230610ХХХХХХХ
Капітальні трансферти населенню3240620ХХХХХХХ
КерівникА.В.Мазур
(підпис)  (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   Г. Т. Ярмольчук
(підпис)  (ініціали, прізвище)
Опубліковано у 2024. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь