ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за 2023 рік

Додаток 3

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма № 4-2д,                                № 4-2м),

за 2023 рік

25675242561010000420

Установа                                                                                                                                                                                                                                   ЗДО ясла-саДок комбінованого типу №46                                                                                                                                                                                за ЄДРПОУ

Територія                                                                                                                                                                                                                                                                  м. Рівне                                                                                                                                                                                за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                          Орган місцевого самоврядування                                                                                                                                                                                за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                            350___ Мністерство’ фнанСв. ¥^20^_______________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                      -______ -_______________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                               06____ -_______________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)                        0611010 Дошкільна освіта

Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.

ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗалишок на початок звітного рокуПерераховано залишокНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітнийЗалишок на кінець звітного періоду (року)
усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числі перераховані з рахунків в установах банківперіод (рік)усьогоу тому числі на рахунках в установах банків
12345678910121112
Надходження коштів — усьогоХ010994 948,00994 947,14ХХХ
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунківХ020994 948,00ХХХ994 947,14ХХХХХ
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осібХ030ХХХ ХХХХХ
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та грантиХ040ХХХХХХХХ
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримкиХ050ХХХХХХХХ
ФінансуванняХ060ХХХХХХХХ
Видатки та надання кредитівусьогоХ070994 948,00ХХХХ994 947,14ХХ
у тому числі:            
Поточні видатки2000080452 389,00ХХХХ452 388,15  ХХ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100090ХХХХ  ХХ
Оплата праці2110100ХХХХ  ХХ
Заробітна плата2111110ХХХХ  ХХ
Грошове забезпечення військовослужбовців2112120ХХХХ  ХХ
Нарахування на оплату праці2122130ХХХХ  ХХ
Використання товарів і послуг2200140452 389,00ХХХХ452 388,15  ХХ
ПреДмети, матеріали, облаДнання та інвентар2212150452 389,00ХХХХ452 388,15  ХХ
МеДикаменти та перев’язувальні матеріали2222160 ХХХХ  ХХ
ПроДукти харчування2232170 ХХХХ  ХХ
Оплата послуг (крім комунальних)2242180 ХХХХ   ХХ
ВиДатки на віДряДження2252190 ХХХХ  ХХ
ВиДатки та захоДи спеціального призначення2262200 ХХХХ  ХХ
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2272210 ХХХХ  ХХ
Оплата теплопостачання2271220 ХХХХ  ХХ
Оплата водопостачання та водовідведення2272230 ХХХХ  ХХ
Оплата електроенергії2273240 ХХХХ  ХХ
Оплата природного газу2274250ХХХХХХ
Оплата інших енергоносіїв2275260ХХХХХХ
Оплата енргосервісу2276270ХХХХХХ
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280280ХХХХХХ
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281290ХХХХХХ
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282300ХХХХХХ
Обслуговування боргових зобов’язань2400310ХХХХХХ
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410320ХХХХХХ
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420330ХХХХХХ
Поточні трансферти2600340ХХХХХХ
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610350ХХХХХХ
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620360ХХХХХХ
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630370ХХХХ  ХХ
Соціальне забезпечення2700380ХХХХ  ХХ
Виплата пенсій і Допомоги2710390ХХХХ  ХХ
СтипенДії2720400ХХХХ  ХХ
Інші виплати населенню2730410ХХХХ  ХХ
Інші поточні видатки2800420ХХХХ  ХХ
Капітальні видатки3000430542 559,00ХХХХ542 558,99  ХХ
Придбання основного капіталу3100440542 559,00ХХХХ542 558,99  ХХ
Придбання облаДнання і предметів Довгострокового користування3110450542 559,00ХХХХ542 558,99  ХХ
Капітальне будівництво (придбання)3120460 ХХХХ   ХХ
Капітальне будівництво (придбання) житла3121470 ХХХХ   ХХ
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122480 ХХХХ   ХХ
Капітальний ремонт3130490 ХХХХ   ХХ
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131500 ХХХХ   ХХ
Капітальний ремонт інших об’єктів3132510 ХХХХ   ХХ
Реконструкція та реставрація3140520 ХХХХ   ХХ
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141530 ХХХХ   ХХ
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142540 ХХХХ   ХХ
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143550 ХХХХ   ХХ
Створення Державних запасів і резервів3150560 ХХХХ   ХХ
Придбання землі та нематеріальних активів3160570 ХХХХ   ХХ
Капітальні трансферти3200580 ХХХХ   ХХ
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210590 ХХХХ   ХХ
Капітальні трансферти органам Державного управління інших рівнів3220600 ХХХХ   ХХ
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230610ХХХХХХ
Капітальні трансферти населенню3240620 ХХХХ   ХХ
Внутрішнє кредитування4100630 ХХХХ   ХХ
НаДання внутрішніх кредитів4110640 ХХХХ   ХХ
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111650 ХХХХ   ХХ
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112660 ХХХХ   ХХ
Надання інших внутрішніх кредитів4113670 ХХХХ   ХХ
Зовнішнє кредитування4200680 ХХХХ   ХХ
НаДання зовнішніх кредитів  4210690 ХХХХ   ХХ
Керівник Головний бухгалтер
(підпис)
(підпис)
А.В.Мазур_______________ (ініціали, прізвище) Г. Т. Ярмольчук___________ (ініціали, прізвище)
Опубліковано у 2023. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь