ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (ФОРМА №2 – М) за 2023 рік

ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) 
за 2023 рік
коди
УстановаУправління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №46за ЄДРПОУ25675242
Територіям.Рівне вул.Соборна,30за КОАТУУ561010000
Організаційно-правова форма господарюванняОрган місцевого самоврядуванняза КОПФГ420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету350Міністерство фінансів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611010Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
123456789
Видатки та надання кредитів –  усьогоХ01010 480 780,0010 274 113,5310 274 113,53
у тому числі:
Поточні видатки
200002010 480 780,0010 274 113,5310 274 113,53
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000307 950 700,007 950 545,257 950 545,25
Оплата праці21100406 514 400,006 514 303,356 514 303,35
  Заробітна плата21110506 514 400,006 514 303,356 514 303,35
  Грошове  забезпечення військовослужбовців2112060
Нарахування на оплату праці21200701 436 300,001 436 241,901 436 241,90
Використання товарів і послуг22000802 530 080,002 323 568,282 323 568,28
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009065 400,0060 883,8060 883,80
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22201007 200,006 925,516 925,51
Продукти харчування2230110763 000,00762 743,05762 743,05
Оплата послуг (крім комунальних)224012081 400,0081 357,8181 357,81
Видатки на відрядження2250130
Видатки та заходи спеціального призначення2260140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22701501 610 900,001 409 478,111 409 478,11
  Оплата теплопостачання22711601 069 300,00917 201,59917 201,59
  Оплата водопостачання  та водовідведення227217098 000,0097 799,3197 799,31
  Оплата електроенергії2273180406 500,00379 119,01379 119,01
  Оплата природного газу2274190 
  Оплата інших енергоносіїв227520037 100,0015 358,2015 358,20
  Оплата енергосервісу2276210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22802202 180,002 180,002 180,00
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22822402 180,002 180,002 180,00
Обслуговування боргових зобов’язань2400250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420270
Поточні трансферти2600280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310
Соціальне забезпечення2700320
Виплата пенсій і допомоги2710330
Стипендії2720340
Інші виплати населенню2730350
Інші поточні видатки2800360
Капітальні видатки3000370
Придбання основного капіталу3100380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390
Капітальне будівництво (придбання)3120400
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів3122420
Капітальний ремонт3130430
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440
  Капітальний ремонт інших об’єктів3132450
Реконструкція  та  реставрація3140460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів3142480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490
Створення державних запасів і резервів3150500
Придбання землі  та нематеріальних активів3160510
Капітальні трансферти3200520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550
Капітальні трансферти населенню3240560
Внутрішнє кредитування4100570
Надання внутрішніх кредитів4110580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів4111590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600
  Надання інших внутрішніх кредитів4113610
Зовнішнє кредитування4200620
Надання зовнішніх кредитів4210630
Інші видатки5000640XXXXX
Нерозподілені видатки9000650
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.  
Начальник управління освіти А.В.Мазур
(підпис)(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Т.Ярмольчук
___ січня 2024р.(підпис)(ініціали, прізвище)
Опубліковано у 2023. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь