Як створити безпечні психологічні умови зростання дитини

  • Встановіть довірчі відкриті взаємини, розширте особистісно орієнтовані форми контакту, за яких діти перебувають у центрі уваги співрозмовника. Розвивайте власну емоційну чутливість до різних емоційних станів дитини. Відмовтеся від авторитарного стилю спілкування.

  • Прийміть кожну дитину такою, якою вона є.
  • Цікавтеся, який психологічний клімат панує у сім’ї тієї чи тієї дитини. Для цього встановіть довірчі особистісні взаємини з кожним із батьків.
  • Сприяйте формуванню позитивної атмосфери у сім’ї, прийняттю батьками своєї дитини такою, як вона є, розумінню батьками внутрішнього світу ди­тини, її проблем, переживань.
  • Всебічно підтримуйте розвиток Я кожної дитини, її рефлексії — розуміння дитиною своїх емоцій, можливостей і особливостей, причин і наслідків своєї поведінки.
  • Організовуйте емоційно значущу для дітей діяльність, що викликає у них інтерес, здивування, інтелектуальне занепокоєння, радість пізнання.
  • Використовуйте особистісні форми спілкування з дітьми під час організації освітньої діяльності. Це дасть змогу враховувати індивідуальні особливості фізичного та психічного розвитку дітей, варіювати навантаження, міру до­помоги та характер вимог.

  • Віддавайте перевагу індивідуальним та підгруповим формам організації спільної пізнавальної діяльності дошкільників, що стимулює розвиток на­вичок співпраці і тим самим дає змогу формувати механізми емоційно-во­льової регуляції у дітей.
  • Адекватно оцінюйте поведінку і результати діяльності дітей, а також ха­рактер їхніх взаємин з іншими дітьми. Оцінка не має приголомшувати дити­ну, дезорієнтувати її у власних цінностях, бути джерелом негативних пере­живань. Оцінка має бути співзвучною очікуванням дитини щодо дорослого, стимулювати дитячу активність, ініціативу, прагнення до творчості. Опти­мальна оцінка є засобом підвищення результативності діяльності дитини і разом з тим основою для подальшого розвитку її ціннісного ставлення до себе як суб’єкта діяльності.
  • Дотримуйтеся принципів гуманізації взаємин, поважайте гідність кожної дитини — сприймайте її і ставтеся до неї як до найвищої життєвої цінності.
Опубліковано у Новини, Поради практичного психолога | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь