Освітні програми, що реалізуються в ЗДО №46

Щодо організації роботи з батьками

Одним із пріоритетних завдань закладу є налагодження комунікації з усіма учасниками освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану.

Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом.

Взаємодія  всіх учасників освітнього процесу відбувається через сайт ЗДО. Батькам пропонується перелік освітніх ресурсів, що постійно оновлюються та поповнюються ресурсами онлайн-освіти. А також буде здійснюватися:

 • інформування сімей, що евакуйовані з небезпечних територій і можуть долучитися до освітнього процесу за місцем тимчасового проживання;
 • надання інформації щодо можливості використання приватних освітніх платформ із безкоштовним доступом до освітніх послуг з метою залучення дітей до освітнього процесу;
 • сприяння тимчасовому долученню дітей до освітнього процесу в ЗДО в зарубіжних країнах на період воєнних дій, організація індивідуальних консультацій із фахівцями (практичними психологами, психотерапевтами, медичними працівниками, юристами та ін.);
 • психологічний супровід дітей та їхніх батьків у кризовому стані (в умовах евакуації, під час перебування у бомбосховищах, у медичних закладах, прихистках, під час перетину кордону тощо).

Задля забезпечення ефективності комунікації з батьками, вихователями й усіма задіяними в освітньому процесі, обрано оптимальні для виконання кожного конкретного завдання канали комунікації.

У складних умовах будуть використані сервіси та інструменти комунікації в онлайн-режимі, а саме:

 • розміщення на сайті ЗДО рекомендацій для батьків щодо роботи з дітьми, відповідно до їхнього віку;
 • створено спільноту із батьками, вихователями, психологами, тощо в соціальних мережах Viber, з використанням електронних платформ Zoom, GoogleMeet, GoogleClassroom, з метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг тощо.

Пріоритетні напрямки роботи з батьками:

 • всебічне вивчення становища, статусу родини та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу;
 • залучення батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;
 • сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а також питань навчання і виховання дошкільнят;
 • залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і спільників;
 • формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя в майбутньому.

Участь батьків або осіб, які їх замінюють, у розвитку компетентностей дитини, залучення сімей до освітнього процесу закладу дошкільної освіти утверджує позиції про те, що кожен з батьків є відповідальним за виховання, розвиток і навчання дитини, за збереження її життя, зміцнення здоров’я та усвідомленого ставлення до здорового способу життя, формування почуття людської гідності.