АТЕСТАЦІЯ

Атестація 2023 -2024 н.р.

«Положення про атестацію педагогічних працівників» від 09 вересня 2022 року № 805

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text